Lisbeth B Åkerman

Lisbeth B Åkerman

Författare till romansviten The Chronicle of Confessions och de hittills tre delarna "Det vore väl synd" (2010), "Uppgörelsen" (2011) och ”Och hanen gol” (2013) samt med en fjärde del i pipeline, också den en fristående uppföljare som tar vid där föregående slutar.


Regeringen forts

Politik och samhälleSkapad av Lisbeth 2016-08-06 10:57

Jag är upprörd. Därför lägger jag av de fina formuleringarna och de väl valda orden.

Om regeringen vidhåller sin linje kommer de att förlora en massa sympatisörer, mig t ex. Som hoppades så och var så glad. Men jag blev besviken över regeringssammansättningen som blev en dålig kopia av alliansen isf ett original som kunde prata klartext om vad de ville, en social revolution och väck med vinst i välfärd och skattefifflande både legalt och illegalt.

Det blev ingen regering som förde de svagas talan utan en fisborgerlig mesliberal som rör sig i de högre lagren på högerkanten.

Nej, med vänstern skulle de lierat sig ist. Jag fattar strategin, att bygga bro till borgarna och skita i förankringen i verklighetens grund. På det sättet äger de inte längre arbetarklassens förtroende, och det är ju riktigt, det är ingen arbetarregering längre, och precis här i den skärpunkten gror fascismen, likadant i hela Europa men vi hade bättre förutsättningar genom vår historia att fatta vad som var nödvändigt i den här världsomspännande krisen.

Sossarna bjöd Thomas Pikkety till Almedalen för ett par år sen men verkar inte ha förstått ett smack om hans budskap om de skadliga samhällsklyftorna som kan få en nation att gå sönder. Historiskt har det alltid kommit någon god och kraftfull ledare och räddat oss. Men nu står vi utan, när vår regering har svikit oss. Vad många röster ni skulle ha fått om ni vågat och orkat ta krafttag och tala ur skägget! Varenda liten borgarskit hade kommit på skam de som bara verkar för det egna bästa genom stupstockar, lönesänkningar och skattelättnader för de som tjänar mest!

För att inte tala om hur regeringen tillåter skola, sjukvård, omsorg och hela socialförsäkringssystemet att åderlåtas på skattemedel.

Och arbetslivet som förvandlats till en slavmarknad med bemanningsföretag och hyrpersonal. Så smart, det viktigaste, relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare helt satt ur spel. Att det kostar samhället fanken så mycket mer i direkta kostnader än vad riktiga anställningar skulle göra, där båda parter skulle tjäna på det, spelar ingen roll. De ökade sjuktalen som aldrig kommer att få att vända ner utan en omfattande och grundläggande reform av hela arbetslivet och arbetsmiljölagen, det skiter ni i. Att några tusental eller miljoner slavar blir förstörda för livet löser ni med att försäkra ut dem och kallt räkna med en förtida massdöd.


Några svar som inkommit på ovan inlägg (på Facebook:

LR: Lisbeth, jag vill att du förklarar bättre. Hur regeringen är värdelös. När vi äntligen har fått en bra regering efter överklassregeringen! Som tänker på oss som har sämre. Ha så bra!

Jag: Jag är nog mest lik en vänstersosse. Väldigt glad över hur du uppfattar regeringens arbete, jag tycker bara att de kan mer, vara mer tydliga och markera starkare mot de borgerliga egoisterna vars intresse för samhället endast gäller det som försvagar det allmänna, dvs staten. Det är ju genom staten som arbetarklassen verkar, de borgerliga är helt opåverkbara och okänsliga för mindre gynnades situation. Och där menar jag att staten är alltför njugg och otydlig i sina ställningstaganden och ofta ger de borgerliga rätt eller i vart fall låter ojämlika uttalanden från samtliga borgerliga partier stå oemotsagda och därmed ger dem rätt att påverka t ex unga människors uppfattningar om vad som är rätt (mest rätt för alla). Regeringen ger sig alltför sällan in i en sådan polemik med oppositionen som klär av och avslöjar deras tarvliga egoism och girighet. Därmed menar jag att de inte för vår talan tillräckligt tydligt även om de sedan i sin kammare arbetar för oss. Men det är viktigt att få allmänheten att förstå vilka hårda och självcentrerade och okänsliga (när det gäller empati med andra, ansvar för HELA samhället) de borgerliga partierna och deras företrädare är. Regeringen ger helt enkelt inte ett trovärdigt intryck gentemot allmänheten som uppfattar deras styrförmåga och ärliga avsikter och ambitioner som ovissa och osäkra; man vet inte var man har dem och de vinner därför inga nya sympatisörer. Vi som är gamla i gården och inte kan tänka oss något annat alternativ är bara arga och ledsna och tappar vår framtidstro. Därför blir jag glad över att du tveklöst hyser sådan stark tilltro till regeringen! Men vi behöver bli många många fler och det verkar inte regeringen fixa med sina eftergifter och anpassningar och ovilja (oförmåga) att konfrontera oppositionen på ett konstruktivt sätt som klargör skillnaderna i synsätt, och människosyn tillika. Regeringen ska samarbeta med folket och inte med sina motståndare. Dem ska de visa avslöjade precis som de är. Något annat är helt enkelt inte möjligt. De ska verka för oss och inte svika oss genom att försöka bli kompisar med våra fiender!

JG: Visst är de dåliga - och fega!

EN: De offentliga kostnaderna är så höga nu att reformutrymmet är väldigt svagt. Liksom att många till vänster förstår att man inte kan höja skatterna så förstår många till höger att skattesänkningar inte är något som medges. Tycker inte att regeringen är bra. Men nog får man se dem som låsta vänsterut med skenande offentliga kostnader.

SL: Den där sänkningen av skatten gavs med alliansen, det var ofantligt många miljarder.. När sen Regeringen Löfven tog över så konstaterar han glatt att "lagt kort ligger"...jag som väljare är inte helt blåst, man för vidare vad alliansen påbörjade förra vale, ovanpå det så tog man över SD-argumenten och stängde gränser för folk som flyr krig och elände. Man smyger in Sverige i NATO genom "värdlandsavtalet" trots att vi inte vill ha det! Men det man INTE gör är att omfördela tillgångarna på genom ett skattesystem där rik betalar mer och fattig betalar mindre!! Vad man kan göra är att åter binda kronan till en fast växelkurs så att våra politiker återigen får makten över ekonomin. Man kan frångå överskottsmålet på 2 % med påföljande arbetslöshet på 6-8 %. Arbetslösa skickar man på dummerjönskurser hos sysselsättningsfasen, upphandlade på skattebetalares bekostnad. Sen kan man sluta behandla sjuka med ett "domstolsförfarande" när man utreder deras rätt till sjukersättning trots att en läkare (som faktiskt träffat patienten) ansett att patienten är sjuk. Man kan också upphöra med att driva Milton Friedmans ekonomiska politik för den var lika förödande för Storbritannien under Thatcher som den varit i Sverige under Kjell-Olof Feldt, Erik Åsbrink och Bengt-Dennis. Framförallt kan man sluta med det falska i att låtsas vänster och så fort man blir vald föra fortsatt högerpolitik Krona för krona sas först av vem?? Och vem var det som upprepade det? Socialdemokraterna är på intet sätt immuna för en kollaps på samma sätt som skett i andra länder där man frångått sina idea. Märk väl att SD tagit stora skaror av vilseledda S-väljares röster inom LO kollektivet. Det här är missnöjda människor som känner att S inte lever upp till det dom skulle ha och förväntades leva upp till och då väljer folk att lägga sin röst på ett i grunden nazistiskt parti som SD. För S svek och gjorde det med råge. Hade S gjort vad folk ville och förväntade sig före valet och gått till val på vinstförbud så hade vi inte suttit i den soppan vi idag sitter i. Använd skattesystemet för att utjämna skillnader, inte för att låta rik bli rikare.

Jag: Jag tycker att det är så underligt och märkligt att ni alltid "håller" på cheferna och aldrig de anställda, på företagsledarna och aldrig på arbetarna. Allt ni tycks verka för med emfas är så låga skatter som möjligt, så att ni, som har er egen trygghet säkrad genom chefslön och eller förmögenhet som ni oftast har ärvt och fått till skänks, ska slippa vara med och betala. Om vi säger att samhället verkligen delade på sig och ert bara bestod av er som inte behöver vara beroende av allmän sjukvård, föräldrapenning, pension, a-kassa eller arbetsförmedling samt aldrig någonsin försörjningsstöd för att ni har en privat kader som träder in då, en egen släktklan istf stat som tar hand om er om ni skulle råka i olycka och bli beroende av hjälp. Vi andra som knegar på, vi är enbart tacksamma för att kunna få betala till en allmän försäkring som kan hjälpa oss på samma sätt när vi kommer i en situation, då vi behöver utlösa vår försäkring.
Allvarligt talat, vi befinner oss på olika planeter och kan aldrig någonsin förstå varandra just för att Vi lever i olika världar som inte inbegriper den andres villkor.
Därför borde vi inte anstränga oss för att minska klyftorna och hålla ihop samhället utan ist göra allt för att få tillstånd en "tvåstatslösning" trots att vi finns inom samma geografiska område. Vi borde verkligen hålla oss på så långt avstånd som möjligt från varandra, ni i er värld med ert system där var och en värnar om sitt och vi i vår där vi är födda med insikten om att vi behöver samarbeta med varandra för att klara oss genom livets alla skiften.
Tycker du inte att det är en bra ide, EN!?

EN: Vem är "vi"? Jag är jordbrukare. Möjligtvis kan vi hitta en gruvarbetare som har ett mindre glamouröst arbete i arbetstid/kr per timme och semester :)

Många egenföretagare har usla villkor, glöm pension, glöm "jag är sjuk" osv. Man ska inte vara för kategorisk här.

Jag håller inte på någon speciell heller, det finns fall och fall, därefter gör jag en bedömning.

Men. Om vi talar nationalekonomi så är det en annan femma. Där begränsas utrymmet ur ideologi, även min. Önskar ingen nattväktarstat direkt utan liksom de absolut flesta svenskar en fungerande välfärdsstat. Frågan handlar alltid om hur stor den ska vara även om många moderater tror något annat. Och idag har vi ett problem här. De offentliga kostnaderna i kombination med just nu en låg sysselsättningsgrad bland migranter som ger en snabb kostnadsökning. Liksom i mitt tycke dåligt politiskt hantverk under 15 år.

SL: Ja, många från arbetarhem röstar på SD idag. Och det är inte förvånande. Man hade kunnat undvika den rörelsen ditåt.

JN: Återinför förmögenhetsskatten. Och skapa en mer proggresiv skatt. Samt jobba internationellt för att få bort skatteflykts länder. De är ekonomiska terrorister.

EN: Förmögenhetsskatten ger inga pengar att tala om. Den kostar mer att ha än att införa rent tekniskt. Det är en ideologisk fråga för vänstern förstås. Men pengar ger den inte. En så extensiv välfärdsstat som de flesta av oss vill ha betyder att 75 % av alla kapabla att arbeta måste göra det, och de måste också betala skatt. Annars räcker det ingenstans. Busschaufför, bonde som direktör och högavlönad konsult.

JG: Först dra in bidraget till de välbeställda, det s k "jobbskatteavdraget".

SL: EN, Nu är det så här att du är väl storgodsägare och att i "familjeföretaget" ingår det tre gods. Det gör väl som jag ser det din familj till storgodsägare och jag är inte direkt förvånad över att du i gruppen sitter och talar för att "det inte finns utrymme. Men ser du, det gör det för det man tagit från arbetarrörelsen. Det är också det som kan återställas …, och ja, du kan säkert hitta en och annan mer än det du kallar "gruvarbetare" som har det mer "glamoröst" än du. På era gårdar går det ingen nöd, för vid senaste bokslutet genererade det både vinst och gav överskott. Nåväl, att du sitter och talar om att "det inte ges utrymme" förvånar iaf inte mig särskilt mkt för pengarna som fanns i utrymme har tagits från dom som hade behov av dom, och sen slussats över till dom som egentligen inte hade de behoven. Idag får bonderörelsen trots sitt gnisslande tillbaka ca 10 miljarder i stöd från EU av dom pengar vi alla varit med och betala …, ca 40 miljarder. Din familj äger i form av aktiebolag tre rejäla gårdar så nää, jag tror inte det går ngn nöd på er. Det jag talar om är dom som inget får. Arvskatten blandar du också in och det är möjligt att det kostar lite att administrera, men den kan också användas till just omfördelning så att vi slipper ofoget med att en familj äger ofantligt mkt medan andra är livegna och får gå som billiga drängar på ngn annans ägor:)

Jag: Det är ju det jag säger, "ni"(EN) kan bara betrakta omvärlden utifrån hur den påverkar era personliga planer och ambitioner. Ni är inte värda att kallas politiker då, om ni inte involverar alla situationer och människoöden och tar ansvar för att ALLA ska ha ett tryggt och värdigt liv där deras barn kan växa upp utan fysiska, psykiska eller neurotiska skador som handikappar dem för resten av livet. Jag har drivit ett medelstort familjejordbruk, trots att jag inte är uppvuxen på landet, så jag har sannerligen erfarenheter av landsbygdens villkor som jag mött och levt under med "friska ögon" som betraktat tillvaron och reflekterat över den utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Slutligen kan jag tillägga att jag har akademisk examen i nationalekonomi, företagsekonomi med bokföring/redovisning, kommunal ekonomi och redovisning samt statskunskap m fl. ämnen. Samt att jag bekostade mina studier själv genom studielån som jag sedan kämpade med större delen av min yrkesverksamma tid. För jag har en arbetarbakgrund och var den enda i min närmaste släkt som då det sig begav hade akademisk examen och skolning. Det är tur att de som fått smaka på livets allvar och hårda skola får möjlighet att studera för rikemansungarna var då alls icke de mest begåvade.

---

---

---

Jag: Nu pojkar och flickor, lånar jag lite material här, avidentifierat, och lägger till i mitt blogginlägg i frågan, för att ytterligare belysa vad jag själv vill ha sagt i min publicering. Så det blir bara brottstycken som kommer med. Betyder inte att jag inte värderar alla era synpunkter. Men det jag skriver på bloggen är sådant som jag vill förmedla till fler. Apropos gods och gårdar, så anser jag att lantbruksindustrier är långt ifrån optimala. I synnerhet inte om man har boskap, för då ska man inte ha fler än att man kan ha en personlig relation till var och en, där man fylld av tacksamhet behandlar dem på vänligaste sätt och pratar med dem och klappar dem, ryktar e dyl, umgås med dem helt enkelt, och berör dem på ett lugnande och behagligt sätt. Sedan ser man till att inte skicka dem genom hela Europa till slakt så att de sista dagarna i deras liv ska vara timmar av törst, hunger, plåga och skräck. Vi ska behandla våra djur med ödmjuk tacksamhet, och med respekt och kärlek. Som vi själva vill bli bemötta.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.