Lisbeth B Åkerman

Lisbeth B Åkerman

Författare till romansviten The Chronicle of Confessions och de hittills tre delarna "Det vore väl synd" (2010), "Uppgörelsen" (2011) och ”Och hanen gol” (2013) samt med en fjärde del i pipeline, också den en fristående uppföljare som tar vid där föregående slutar.


Purity - Incest ...

Omvärlden och jagSkapad av Lisbeth 2014-03-23 14:00

En fantastisk utställning på Fotografiska i Stockholm väcker starka och blandade känslor.

Purity Balls är ett fenomen som har spritt sig i 48 av USAs 50 delstater. Unga flickor, många i 12-årsålder, lovar i en vigselliknande ceremoni sin pappa att leva kyskt som oskuld fram till den dag hon gifter sig. Till dess är pappan hennes "boy-friend".

De fotografier som tv visar från Fotografiska är estetiska poseringar av far och dotter i en intim position med pappan, stående bakom den med makeup försedda och väl uppklädda dottern, ömt vilande ena eller båda sina händer på hennes höfter.

Även om bilderna är aldrig så vackra framstår det kontrollerat perverterade med kuslig tydlighet.

Dottern lovar sin "boyfriend" trohet fram till den dag då hon gifter sig, pappan lovar trohet mot mamman under samma tid. Mamman säljer ut sin dotter till en incestuös relation med fadern mot att själv få ett löfte om trohet.

Påminner om företeelsen när mamman väljer pappan framför dottern då ett incestförhållande mellan far och dotter uppdagats. Svartsjuka! Här, ännu värre: en kontrollerad och maskerad svartsjuka kommer att genomsyra och förgifta tillvaron.

Sexualitet likställs ofta med penetrering vilket är synnerligen andefattigt, då den är så mycket mer, se t ex i tantra som genom sin användning av en mycket medveten kunskap om energi och dess verkningar och kan nå den starkaste exstatiska orgasm utan att ens vidröra varandra, genom tankens och andningens kraft.

Jag tar upp detta då jag inser vad som kommer att förevara runt och efter dessa riter som det här är fråga om mellan far och dotter under vaksamt överantvardande av modern.

Ingenting är vad det synes vara i den familjen. Gemytet är falskt och på ytan. Förtroligheten likaså. Underliggande hotfulla känslor rationaliseras bort och är förstås otillåtna att låtsas om. Alla tre, särskilt flickan, är "förbjudna" att ta upp och få hjälp med att förstå sina känslor (oro, tvetydigheter, förvirring, ångest etc).

Dottern kommer att känna faderns sexuella energi, känna ett obehag och hot som hon inte kan identifiera eller få bekräftat och hennes osäkerhet växer medan självkänslan går i bott. Vidare kommer hon utan att förstå lägga märke till mammans ambivalens, ömsom övervänlig och nästan inställsam, ömsom återhållet hatisk, och de konstiga misstänksamma ögonkasten från sidan.

De tre är låsta i konstruerade positioner i förhållande till varandra, Folie à deux, tvågalenskap, där man delar samma vanföreställningar kan variera i två-liering mot den tredje, än far-dotter mot mor, än mor-dotter mot far, än far-mor mot dotter i ett evigt kontroll- och bestraffningsförfarande (kallat här även Folie á trois).

Således handlar det om incest i sig och den traumatisering som kommer att påverka och kanske omintetgöra flickans djupa och intima relation med en framtida partner.

Vidare handlar det om att en två-/tregalenskap utvecklas där varierat en av partnerna i tre-konstellationen får vara syndabock och skuldbeläggas som ansvarig för allt som drabbar paret/gruppen. Här är traumat både vidare och djupare därför att det sannolikt även innefattar sexuella handlingar.

Slutar här, uppgiven, uppriven och uppriktigt förbannad.

Dock, tack fotografen, som sprider viktig information om en företeelse inbegripande barn!

Konsten och kulturen i alla dess former talar högre till många fler än vad vetenskapen kan nå ut till.

http://www.svt.se/nyheter/varlden/du-ar-gift-med-herren-och-din-pappa-ar-din-pojkvan

  • Kommentarer(0)//www.lisbethakerman.com/#post97