Lisbeth B Åkerman

Lisbeth B Åkerman

Författare till romansviten The Chronicle of Confessions och de hittills tre delarna "Det vore väl synd" (2010), "Uppgörelsen" (2011) och ”Och hanen gol” (2013) samt med en fjärde del i pipeline, också den en fristående uppföljare som tar vid där föregående slutar.


Växthus för terrorister

Politik och samhälleSkapad av Lisbeth 2016-07-26 16:17
Jag adresserar skolan. Inte för att skolan är skyldig till att nära terrorister men för att den skulle kunna vara den som får slut på terroristtillväxten. Men då behövs extra öronmärKta resurser med extra speciell kompetens psykosocial karaktär, både barnpsykologer och kuratorer med motsvarande inriktning samt skolsköterskor med specialkompetetns samt backup från psykiatrin och kommunens socialtjänst.

Skolan, den världsvida skolan faktiskt, är den gemensamma nämnaren.

Skolan som möter och lär känna varenda unge i hela landet, i hela världen, tänk vad viktig den är! I morse på CNN gjorde man en genomgång av den mängd terrorattacker som ägt rum under senaste tiden. Det framstår allt klarare vilken outhärdlig olycka som föregår attacken, en olycka som den världsvida skolan skulle kunna fånga upp om den fick tillräckliga resurser och kompetens bl a i form av psykosociala stödpersoner, med direkta kontakter i grupp och enskilt med eleverna men också i handledning och kompetensöverföring till lärare och övrig (all) personal i skolan. En vaktmästare eller lokalvårdare, om de är anställda på skolan och har personkännedom, i sin tur är kända av alla, kan vara en de värdefullaste personerna för att de alltid finns där och rör sig runt i hela skolan samt går att få tag på i stort sett hela tiden.
Jag menar, som jag ser situationen, att vi måste se människors och särskilt de ungas lidande. De unga är som läskpapper som duger upp varje engagemang som får dem att glömma den inre smärtan och kunna hänge sig åt något stort där de är en soldat bland soldater med ett heligt mål. Det är i stort sett oemotståndligt! Och idag är ju inte logistiken något problem när man kan sitta i sin kammare och samtidigt planlägga och delta i ett heligt krig. De flesta, även vuxna och erfarna och t o m framgångsrika vuxna, lägger hellre ut sin förtvivlan och ilska på någon annan, andra, familjen eller någon ännu mer raffinerad fiende och på så vis får tyngden i bröstet eller krampen i magen, den förlamande ångesten att lätta. (Projektion, vilket lättar för tillfället men som ökar hatbenägenheten allteftersom) Människor in gemen räds sin inre smärta och gör i stället allt för att glömma den än att "gå in" och möta den. Därför är det svårt att hjälpa "lyckade" människor på marknaden.
Men barnen, varenda en skulle kunna bli hjälpta från att fastna i hatets lockande alternativ och i stället bli välmående och välfungerande samhällsmedborgare. Dagens skadliga populister och demagoger lever på dessa olyckliga, besvikna och bortglömda människor och förlänger därmed och eskalerar deras inre otillfredsställelse och brist på meningsfullhet och tro på sina egna resurser, faktiskt är de utan tillgång till de egna inneboende resurserna eftersom de aldrig efterfrågas eller aktiveras i denna marknadsgudens ytliga och förljugna värld.
Det är synd om människorna, särskilt nu när ingen sanning efterfrågas i vår förljugna skamlösa värld.
De rika bygger sin egen värld som väl kan funka hjälpligt tills de ligger där på sitt yttersta och finner sig fattigare än den fattigaste sate.

  • Kommentarer(0)//www.lisbethakerman.com/#post171