Lisbeth B Åkerman

Lisbeth B Åkerman

Författare till romansviten The Chronicle of Confessions och de hittills tre delarna "Det vore väl synd" (2010), "Uppgörelsen" (2011) och ”Och hanen gol” (2013) samt med en fjärde del i pipeline, också den en fristående uppföljare som tar vid där föregående slutar.


Alliansens attack mot demokratin och folkets val av styre

Politik och samhälleSkapad av Lisbeth 2016-01-19 23:03
Den sorgliga bakgrunden
Sverige och svenskarna har haft förmånen att kunna betrakta sig som ett demokratiskt, högt stående samhälle som befinner sig i framkanten på utvecklingen. Det gäller jämlikhet mellan könen, förbud mot barnaga, olika samlevnadsformer, sociala förmåner som gör det möjligt för båda föräldrarna att arbeta heltid liksom att ha möjlighet att fungera som familj även om föräldrarna är separerade. Bara för att nämna något.

Innan Alliansens nedmontering av välfärden, ordnings- och försvarsmakten med utförsäljning och kapitalisering av kommunala och statliga verksamheter med ökade klassklyftor, förfall av allmänna kommunikationer och bostadsbyggande samt med stor arbetslöshet och försämrade villkor för högre studier, var det tryggt att leva i Sverige.

Den bortre gränsen i socialförsäkringen och försämringar i A-kassan gjorde att alltfler tvingades leva på socialens försörjningsstöd, fler blev hemlösa och drogberoende, kriminaliteten ökade och blev grövre.

Så när valet 2014 ledde till ett regeringsskifte efter åtta år och två mandatperioder av de fyra borgerliga partierna i Alliansen var glädjen stor och hoppet väcktes om nödvändiga förändringar i människors vardagsvillkor.

Den sorgliga sam- och framtiden
Men Alliansen släppte inte greppet, gav inte regeringen och befolkningen en chans.
En opposition ska granska och ifrågasätta en regerings arbete men inte systematiskt motarbeta och nedgöra.

Regeringen har tillsammans med befolkningen har inte haft en enda lugn dag där man kunnat glädja sig och känna framtidstron växa. Nej, hela tiden har oppositionen varit destruktiva, totalt utskopande och direkt oförskämda, de har helt enkelt mobbat statsministern och regeringsföreträdarna som inte har fått en chans att visa vad de går för. Inte en enda sak har de varit nöjda med vilket inneburit att vi som befolkning inte heller har kunnat vara det. Vår tillit och vårt förtroende har hela tiden skjutits i sank så pass att ett slags apati spritt sig bland oss.

Om man jämför med en omorganisation eller med en ny ledning på arbetet, så gör de anställda sitt allra bästa att tolka och uppfatta den nya ledningen på ett positivt sätt. Skulle den gamla ledningen hålla på att undergräva förtroendet för den nya och ta personalen till hjälp för att skapa splittringar i hela organisationen i försök att hävda att den gamla ledningen var mycket bättre än den nya - ja, då skulle sjukskrivningarna öka drastiskt, folk skulle söka sig därifrån och de som fick andra jobb skulle sluta - det blev helt enkelt en katastrof för den verksamheten och det företaget. Lika hemskt är det nu i hela landet, men man kan väl knappast utvandra för den sakens skull. Men hemskt och dränerande på energi och livslust är det.

Under Alliansens NUON-affär gick inte de politiskt ansvariga i däck, varken genom medias eller den rödgröna oppositionens försorg. Inte heller var det tal om att Borg och Reinfeldt skulle göra timeout när de var föremål för granskning i KU. Men nu, mot Margot Wallström kan man bära sig hur tarvligt åt som helst! De borgerliga passar på att ge igen för sina "oförrätter" från att ha förlorat valet, för erkännandet av Palestina, kritiken mot Saudi och nu Israel. Vi är många som är väldigt glada över vår utrikesministers mod att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter, men nu ska det trampas ner i smutsen och förstöras, det också. Ingenting ädelt och fint har värde, bara kapitalet och skattesänkningarna för främst de rika på de fattigas bekostnad, inga andra kvaliteter får finnas längre.

Det råder en sådan aningslös brist på rättskänsla att till och med "opponenter" erkänner att orsaken till att de kräver utrikesministerns timout nu egentligen har att göra med att de inte tycker om hennes utrikespolitik! De skäms inte för det! Om man gjorde likadant i en domstol, dömde för andra saker än de som vederbörande åtalades för, då skulle all förtroende för rättssystemet gå om intet och både moral- och rättsuppfattningen riskera att förlora sin roll som rättesnöre och därmed möjligheten att lyckas återföra lagförbrytare till rätt sida om lagen.

Snart orkar jag inte längre engagera mig i politiken och samhällsfrågorna. Man blir bara arg och ledsen och tappar tron på alltihop. Motståndet är så massivt och genomlett och elakt - även orätt och lögnaktigt - att man är nära att ge upp. Med den oro och osäkerhet som finns i vår omvärld skulle, i stället för som nu att apatin får breda ut sig, tillståndet i landet behöva vara sådant att folk vill gå samman och kämpa och inte rädes umbäranden för ett gott samhälle, för att vilja försvara vårt land och vårt liv.


  • Kommentarer(2)//www.lisbethakerman.com/#post168