Lisbeth B Åkerman

Lisbeth B Åkerman

Författare till romansviten The Chronicle of Confessions och de hittills tre delarna "Det vore väl synd" (2010), "Uppgörelsen" (2011) och ”Och hanen gol” (2013) samt med en fjärde del i pipeline, också den en fristående uppföljare som tar vid där föregående slutar.


raSistiska organisationer måste förbjuDas

Politik och samhälleSkapad av Lisbeth 2015-10-24 21:48
Ända tills nu har jag ansett att alla har rätt till att uttrycka sin åsikt, kämpa för den, verka för den, skrika rätt ut för att göra den hörd.

Jag tyckte ändå det var märkligt att SD kunde få komma in i riksdagen.

Alla pratar om rättigheter men inga skyldigheter. Inte ens de enklaste små förutsättningar, krav eller villkor frambärs som komplement till alla dessa fri- och rättigheter. Som t ex: man får inte skada sig själv eller andra.

Ändå är det förbjudet att åtminstone skada andra, både i ord och handling, eller? Förtal ...? Mobbning ...? Döda ...?

Så tar vi ett steg till: Är det tillåtet att skrämmas, att hota, att bära falskt vittnesbörd? Vittna falskt i domstol är straffbart.

Svårt med enskild mot enskild. På något sätt förväntas vi att ha förmågan att försvara oss själva. Men ett äldre barn mot ett yngre barn, åtminstone om det är stor åldersskillnad. Det mest talande är att föräldrar inte får slå sina barn. Inga vuxna får slå barn. Inte slå vuxna heller bör tilläggas. Men en gråzon, medges.

Men när vi kommer till pudelns kärna, om organisering, så blir det så mycket starkare krafter som det handlar om. Gängbildning och krig mellan gäng ... De måste väl vara kriminella om de ska vara otillåtna ..., nej ..., bara om de agerar kriminellt är det väl. De blir hursomhelst bevakade, då. Av ordningsmakten.

Men att brottslingar värvar andra brottslingar görs inte något åt. Knappast ens om de värvar minderåriga, eller hur är det?

De sammanslutningar som gör (allt) vad de kan för att få människor att rösta på sig som politiska representanter, folkvalda, behöver de ha några särskilda kvalifikationer? Behöver de kunna visa upp sitt CV och referenser på sin duglighet och vandel? Nej. Behöver de svära någon ed e dyl för att garantera sitt goda uppsåt? Man behöver inte vara rik eller ha någon speciell utbildning, det vet jag.

Men borde det inte ändå vara så att vissa grundkriterier skulle uppfyllas, typ straffri, för att vara valbar? Inte vet jag. Det brukar ju komma fram ändå, genom tredje statsmaktens försorg. Räcker det?

Vi, folket, vill veta vad vi får. Vi vill inte bli lurade. Åtminstone inte jag.

Det visar sig förr eller senare, vilken pappenheimare man fått till makten. Men ...

Nu står det i alla fall entydigt och klart att det var ett misstag. Några sådana lurendrejare som de Sinnesslöa Drönarna som nu slagit sig ner på sina riksdagsrumpor borde inte ha släppts in. Det är oansvarigt och innebär en avsevärd säkerhetsrisk. Vi har varit varit alltför godtrogna och i avsaknad av säkerhetsmedvetenhet. Hade behövt en riskbedömning i förväg. Inte vid valet 2010 utan långt långt tidigare.

Vi borde ha stiftat en lag som skyddat Svea rike och dess medborgare från att föras bakom ljuset, vända sig mot varandra och även sig själv i självdestruktivitet. En lag, som inte tillåtit att stor oro skapas i landet utan skyddat de värden som vi värnat om sedan urminnes tider och som vi försökt uttrycka i lag och förordningar samt i vårt försvar.

Som det blir nu, genom ett systematiskt undergrävande av lag och ordning och av den kultur som människor i samverkan format tillsammans. riskerar allt att sättas ur spel.

Som Det parti i Sveriges riksdag nu agerar: utomparlamentariskt som de själva säger, skapar verkligen en vanmakt hos oss alla utom hos de få individer som mottar ett särskilt budskap:

Kom till oss och bliv som vi (Stora, starka och Dumma)! Inga andra än vi, och de som är som vi, ska få finnas. De andra måste vi ta bort.

Medlen äro många.

Dem ska vi utrota från Sveriges yta. Inga andra än vi - och de som fattar att de måste bli som vi - ska trampa denna svenska jord utan måste oskadliggöras.

Medlen äro många.

- Sabotage som spräcker samhällets planer på att hjälpa de hjälplösa som inte har något berättigande. Finns många knep att skapa kaos genom hoS Den lättlurade allmänheten. Elden är vår broder, påtaglig och total.

- Våld och hot i alla mer eller mindre påtagliga former. Därefter återstår aktioner som slår mot hela samhället. Vi får gå hela vägen om det behövs.

- Kostnaderna som samhället drabbas av nu verkar för oss och vårt mål.

Till varje pris:

- vi Ska ta makten från Dem som inte lyder osS De som inte rättar sig efter oss, gör som vi säger!

Konklusion
Frågan om förbud för rasistiska organiseringar måste upp snarast i riksdagen. För ju längre tiden går desto svårare blir det att förhindra det eskalerande förlopp som nu satts rullning.

Både gamla och nya svenskar har rätt till trygghet och säkerhet. Och våra ungdomar ska skyddas mot värvning in i rasismen och annan brottslig verksamhet.
  • Kommentarer(0)//www.lisbethakerman.com/#post165