Lisbeth B Åkerman

Lisbeth B Åkerman

Författare till romansviten The Chronicle of Confessions och de hittills tre delarna "Det vore väl synd" (2010), "Uppgörelsen" (2011) och ”Och hanen gol” (2013) samt med en fjärde del i pipeline, också den en fristående uppföljare som tar vid där föregående slutar.


J'accuse - jag anklagar!

Politik och samhälleSkapad av Lisbeth 2015-01-01 14:04
https://www.youtube.com/watch?v=eSruyICEUAI

https://www.youtube.com/watch?v=ZXwmmuh68YY


Här ovan avslöjar Magnus Manhammar vad SD egentligen står för i sin politik. Han är den ende mig veterligt som satt sig in i frågan ordentligt, den ende som talar klarspråk.

Hur många av riksdagens övriga ledamöter gick upp i talarstolen och höll med?

Här är den viktigaste frågan att samarbeta över blockgränserna med! Att tillsammans bemästra och få slut på de destruktiva krafterna i politiken såväl som i samhället i stort!

I dag, den 1 januari 2015, konstateras att ännu en moské har vandaliserats.

Jag ställer de rasistiska och nazistiska krafter som verkar fritt här i demokratiska rättsstaten Sverige till svars. Därtill ställer jag våra rättsvårdande myndigheter till svars. Liksom, givetvis också de politiker som fått till uppdrag att verka för det här landets trygghet, utveckling och välstånd och som gruvligt sviker sitt ansvar. Även media i all sin strävan att objektivt rapportera nyheter ställer jag till svars för det utrymme de med synbar förtjusning tillhandahåller dessa främlingsfientliga extremister! När de i stället skulle gå på dem som har till uppgift att värna om landet, nämligen riksdag och regering samt ordningsmakten, polis och åklagare!

Jag anklagar också de människor som aningslöst ger dessa onda krafter sitt stöd! Ni bär på ett stort ansvar och det är er skyldighet att sätta er in i vad det är ni medverkar till!

Ytterst är det de folkvalda politikerna som är ansvariga och därmed skyldiga. Och er värsta skuld är att göra INGENTING!

- Ni måste lösa konflikten mellan demokratiska principerna och anfallet mot desamma! Ni måste hitta den gyllene medelvägen mellan ytterligheterna TILLÅTA och FÖRBJUDA! Och det är NU!

Jag har varit stolt över att ni vägrat samarbete med de fientliga extremister som belägrat vår riksdag. Men det räcker inte! Det är ändå en ickehandling.

Nu krävs aktiv handling! Och stort mod!

Ni ser att fientligheten smyger sig in bland era kamrater inom statsmakterna. Några börjar tvivla på det vettiga i att hålla SD borta från samarbete och förhandling. Några vill till och med aktivt samarbeta, anser att det är larvigt och fullkomligt onödigt, det man håller på med. Att man undviker samarbete.

Men man ska inte samarbeta för det är omöjligt. Lika omöjligt som för en höna att tro sig kunna samarbeta med räven. För varje annat samförstånd utgör endast en metod för att nå sitt mål, att döda.

I likhet med räven som dödar för att själv kunna leva, dödar SD allt som kommer i deras väg som de irriterar sig på och därmed gör skyldiga för det egna dåliga måendet. Det handlar om projektioner. Några är förstås rena psykopater. De som driver och leder. Somliga stärker sig genom att snorta. Resten är människor med så mycket missnöje inom sig att de inte står ut längre om de inte får hatobjekt att lägga ut all sin egen interna skit på.

Ja, så är det. Och ingen ska tro att den går fri. Alla bär vi på sådant som vi inte vill veta av hos oss själva. Sådant som vi gör oss av med, lättar på trycket, genom att frossa i de fel vi beslår andra med. Vi projicerar på allt som sticker ut som skärmar på vilka vi fäster vår skit.

Så har det alltid varit och kommer alltid att bli ända tills människan vågar se sig själv och därmed börjar se de andra, att vi alla bär på våndor som vi försöker blockera bort från vårt medvetande, genom smärtstillande och lugnande medicin, genom alkohol och droger.

Det är bara gradskillnader mellan oss, en ann är så god som en ann.

Men vi är sköra. Vi försöker leva anständigt men blir lätt offer för frestelser om än det ena eller andra. Som t ex att skuldbelägga någon annan som man lyckas hitta fel hos. SD frestar och erbjuder denna möjlighet. Att HATA en masse! Hela folk! Andra raser än vår egen! Vadå, raser?

Jag har skrivit om det här, fast lite mer svepande, i ett tidigare inlägg där jag tar upp hur det allmänna klimatet mellan invånarna blivit i Danmark efter det att Folkepartiet fick luft under vingarna. Näst största partiet nu och tippas bli det största vid nästa val.

Det är inga kattungar man leker med utan starka krafter som leder till kaos och katastrof. Helt enkelt, de leder till undergång! För hela samhällen och för hela vår jord till slut.

Om vi inte sätter stopp i tid.

Och den tiden är NU!  • Kommentarer(0)//www.lisbethakerman.com/#post148