Lisbeth B Åkerman

Lisbeth B Åkerman

Författare till romansviten The Chronicle of Confessions och de hittills tre delarna "Det vore väl synd" (2010), "Uppgörelsen" (2011) och ”Och hanen gol” (2013) samt med en fjärde del i pipeline, också den en fristående uppföljare som tar vid där föregående slutar.


Storföretaget och individen

Politik och samhälleSkapad av Lisbeth 2014-11-06 18:46
ISDS, kallas den särskilda skiljedomstol som finns med i frihandelsavtalet med USA (förkortat TTIP). Tveksamma röster har höjts med all rätt: Vad händer om invånare i ett enskilt land inte vill ha aktuell företagsetablering eller kräver att verksamheten ska upphöra?

Då jag kommit i kontakt med gasutvinning s k fracking i USA och hur människor, djur och natur har drabbats där - hur omöjligt det är att komma tillrätta med konsekvenser som förstört dricksvattnet, sjuk och död boskap och som också påverkat människors hälsa på ett högst påtagligt sätt - vill jag förmedla vilka risker vi står inför också här i Sverige och i EU och hur vi kan bli försatta i ett hjälplöst tillstånd.

Vi behöver därför göra allt för att förebygga och förhindra att sådana situationer som ni kan ta del av här nedan och som kommer från Gasland och de människor som råkat ut för gasbolagen som är så stora och starka att de kan göra som de vill. Den lilla människan som drabbats har ingenting att sätta emot, om inte ...

Se dem, så att vi blir förberedda, kan förhindra tragedier och påverka politikerna innan det är för sent!

https://www.youtube.com/watch?v=D_uNx2fXlfE

https://www.youtube.com/watch?v=LhIPMTTyEVI

https://www.youtube.com/watch?v=dEB_Wwe-uBM

https://www.youtube.com/watch?v=2qxh7f3WJlc&feature=share

Den starkaste filmen jag sett är Gasland II som finns att köpa som dvd här:

http://www.imdb.com/title/tt2795078/?ref_=ttmd_ql

Det är omöjligt att låta bli att engagera sig när man inser innebörden av fracking! Om du är politiker eller med i en förening som värnar klimatet och miljön, sätt dig in i hur gasutvinning, fracking, går till och vilka konsekvenserna är. I korthet kan jag säga att de är både oåterkalleliga och irreparabla och inte heller möjliga att vare sig kontrollera eller begränsa när verksamheten väl är i gång.
  • Kommentarer(0)//www.lisbethakerman.com/#post126