Lisbeth B Åkerman

Lisbeth B Åkerman

Författare till romansviten The Chronicle of Confessions och de hittills tre delarna "Det vore väl synd" (2010), "Uppgörelsen" (2011) och ”Och hanen gol” (2013) samt med en fjärde del i pipeline, också den en fristående uppföljare som tar vid där föregående slutar.


Kärlek och hat

jag och mina livSkapad av Lisbeth 2014-09-05 11:07


Ur första korintierbrevet, första kapitlet, trettionde versen (1 kor. 1:30) Min tolkning av en text (se här nedan) som kan ge ett strängt och nedgörande intryck. Jag tycker att det är så tråkigt att människor kan stötas bort för att man nästan automatiskt går i försvar mot uttrycken och en terminologi som nog har en helt annan innebörd än då de skrevs en gång. Det är orättvist, snobbigt och uteslutande. Tycker jag.

Jag börjar med min tolkning för att det överhuvudtaget ska bli läst:

"Gud vill upprätta en ny kontakt och relation med människorna som i Gamla testamentet lärt känna honom som sträng och grym. Han vill inte vara den straffande och stränge utan den kärleksfulle fadern som genom sin son Jesus Kristus förklarar att kärleken är störst av allt.

Gud låter en dimension av sig inkarnera i människogestalt och föds av en kvinna, Maria, samtidigt som han är kvar består som vår och Jesu fader. Jesus är därför någon helt annan och oändligt mycket mer än profeterna genom att han är Gud i människogestalt och kan därför uppleva människornas villkor, sin skapelse som han gett den fria viljan, samtidigt som han upplever Gud, är Gud. Fadern och jag är ett, säger han till lärjungarna, liksom ni och jag är ett. Och eftersom jag lever i fadern och fadern i mig, lever också ni i fadern och fadern i er.

Den allomfattande nåden, dvs att Gud förlåter oss allt, bygger på att han själv (i Jesu gestalt) fått uppleva de inre konflikterna och tillkortakommandena, fått vara med om kränkningar och orättvisor och hat och till slut den yttersta orätten och bristen på kärlek och förståelse, korsfästelse och död. Även detta, den yttersta orättfärdigheten, det största brottet, att beröva en medmänniska livet, ryms i Guds nåd till människorna, som får förlåtelsen därför att de inte vet vad de gör: 'Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör!' ropar Jesus på korset. Lika viktigt som detta segerrop för mänskligheten är den ångest som Jesus dessförinnan ger uttryck för då han ber hela natten, ber att få slippa men samtidigt är beredd att gå igenom det svåraste av det svåra, att utan motstånd låta sig dödas som människornas offerlamm, för det eviga, som han genom korsfästelsen, döden och uppståndelsen visade oss, gav oss - oss, arma syndiga människor.

Vi arma syndiga människor betyder alls inte att vi är dåliga – glöm inte att vi är Guds skapelse – utan det betyder ”vi stackars okunniga, vilsna människor som ständigt, för att vi inte förstår, gör olyckliga val där vi skadar oss själva och andra. Oavsiktligt! Oavsiktligt, just därför att vi inte kan greppa och förstå vilken skada vi åstadkommer när vi handlar i panik eller i stundens hetta. Vi förstår det först efter att själva fått vara med om otaliga kränkningar och fått uppleva dessa hemska känslor av att vara lämnad åt ånger och åt andras hämnd, avsky och icke-kärlek, precis som Gud själv i Jesu gestalt fick uppleva. Därmed skapades nåden, den totala förlåtelsen av människan som inte förstår vad hon gör. Inte till fullo. Som är som ett barn.

Därför får vi förlåtelse gång på gång på gång av en aldrig upphörande älskande, förlåtande och hjälpande Gud som vet att vi människor är stadda i ständig utveckling, där varje kränkning och misstag för oss framåt till ökad förståelse och kärlek för våra medmänniskor och oss själva. Och ju längre vi vandrar på denna lärdomens och kärlekens väg, desto mer lär vi känna Gud och vet att han vandrar med oss. När vi känner oss som sämst och skäms som mest över vår ynklighet och våra brister, älskar han oss som mest. Allteftersom och alltmer inser vi det, att hans kärlek aldrig någonsin sviker."#Här är den text som jag äntligen lyckats föra över från Twitter dit jag fick den från Carl Ingemar Dagman, vi följer varann. Försökte förstora den men klarade inte det.Vid horisonten tar himlen vid, skymtar himmelriket


  • Kommentarer(0)//www.lisbethakerman.com/#post108